Duurzaamheid
vinden wij belangrijk

Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel binnen onze eigen bedrijfsvoering als in de uitvoering van onze projecten. Uiteraard in het belang van onze omgeving, maar ook omdat we van mening zijn dat wij hiermee op (lange) termijn als organisatie sterker en beter worden.

Social Return on Investment

Wij hechten veel belang aan een prettige werkomgeving en duurzame bedrijfsvoering. Groot onderdeel van de interne duurzaamheid bij Cazdak is de Social Return On Investment (SROI). Dit betekent dat we van bepaalde opdrachtgevers een deel van de aanneemsom moeten gebruiken om te investeren in sociale projecten. Dit doen we graag. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het stimuleren van sporten onder jongeren. Maar het grootste gedeelte van de invulling van SROI bestaat uit het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij hebben ruime ervaring met SROI-projecten, waarbij onze focus ligt op de inzet van jongeren en langdurig werklozen. Veel werknemers uit deze doelgroep hebben bij ons inmiddels, na het doorlopen van een BBL-opleiding, een vaste aanstelling verdient. Met deze werkwijze hebben wij al vele win-win-win trajecten doorlopen: een tevreden werknemer met een diploma en vakkennis, een werkgever die een beroep kan doen op een geschoolde vakman en de gemeente die een werkzoekende minder in de “kaartenbak” heeft.

Onze lokale sociale betrokkenheid blijkt ook uit sponsoring van diverse plaatselijke sportverenigingen. Deze verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond sociaal klimaat in de omgeving. Daar werken wij graag aan mee!

“Cazdak gaf mij de kans en het vertrouwen. Inmiddels werk ik hier alweer dertig jaar met veel plezier.” Cihangir Cardakli – dakdekker

Milieuzorgsysteem

Verder streven wij als onderdeel van ons ISO14000 gecertificeerd milieuzorgsysteem naar een voortdurende beperking van de milieubelasting. Daar blijven we jaarlijks in investeren. Wij werken toe naar een energiecentrale eigen huisvesting en hebben gescheiden afvalstromen. Bovendien streven we naar een modern en energiezuinig wagenpark, waarbij we de ontwikkelingen naar brandstof gedreven motoren in de gaten houden.

Naast het streven naar een beperking van de milieubelasting binnen onze eigen organisatie, doen wij dit ook voor onze opdrachtgevers. Wij denk graag mee in het zoeken naar oplossingen voor uw duurzaamheidsvraagstukken.

Lees meer

Zoek het ook hoger op

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten

Vacatures Onze projecten