Dakgerelateerde loodgieters werkzaamheden

Duidelijk, vakkundig
en klantgericht

Complete dakrenovatie
in eigen hand hebben

Met de loodgieters van Cazdak Dakbedekkingen hebben we alle werkzaamheden die benodigd zijn voor een complete dakrenovatie in eigen hand. Deze werkzaamheden bestaan grofweg uit de volgende disciplines:

  • Zinken bekledingen / deklijsten
  • Loodaansluitingen
  • Hemelwater- en rioolsystemen
  • Noodafvoer-systemen
  • Gootrenovaties
  • Rookgasdoorvoer renovaties

Met name het lood- en zinkwerk is ambachtelijk werk. Dat vereist vakmanschap. Bij Cazdak Dakbedekkingen kunt u vertrouwen op de juiste vakkennis.

 

Zinken bekledingen / deklijsten
Zink is een zeer fraai bouwmateriaal. De levensduur van zink – en dus ook van een zinken dakgoot of mastgoot- is meer dan veertig jaar, indien deskundig uitgevoerd. Vanwege het solide karakter wordt zink al decennia toegepast in de bouw. Zink is een veelzijdig en betrouwbaar bouwmetaal. Het is erg duurzaam en het heeft een hoge herbruikbaarheid. Het ecologisch verantwoorde bouwmateriaal zink is bovendien onderhoudsarm en goed verwerkbaar. Wij passen zink onder meer toe voor het bekleden van de zijwangen van dakkapellen, als dakrandafwerking (deklijsten) en uiteraard als gootbekleding. Zink geeft uw gebouw een karakteristieke uitstraling.

 

Loodaansluitingen
Onze loodgieters zijn specialisten op het gebied van aanbrengen van loodaansluitingen, de bouwkundige aansluitingen tussen gevel en dak. We maken hierbij onderscheid in voegloodaansluitingen en spouwlood. We kunnen ervoor kiezen gebruik te maken van echt lood, maar we passen ook steeds vaker loodvervangers toe.

“Het is een mooi vak. Echt traditionele arbeid.” – Arjan van Poppelen, loodgieter
Wereld Loodgieters Dag.

Hemelwater- en rioolsystemen
Ook voor dit vakgebied hebben wij de expertise in huis. Wij hebben ruime ervaring in het vervangen van oude gietijzeren systemen. Hemelwatersystemen zijn te onderscheiden in traditionele systemen en in vol-vul-systemen (vacuüm). Beide systemen vragen een specifieke aanpak. Als er bij hemelwaterafvoersystemen sprake is van standleidingen buiten de gevel (stadsuitlopen) kunnen wij deze uitvoeren in PVC, maar ook in esthetisch fraaier zink of koper.

 

Noodafvoersystemen
In aansluiting op de bovengenoemde hemelwaterafvoersystemen is een noodafvoersysteem minstens zo belangrijk. Iedereen is zich inmiddels bewust van de klimaatverandering en de steeds vaker voorkomende extreme regenbuien die hiermee gepaard gaan. Er is dan in een zeer korte tijd sprake van extreme waterlast. Al dit water moet dan in deze zeer korte -en soms dus te korte tijd- door de hemelwaterafvoeren worden afgevoerd. Een goed ontworpen en uitgevoerd noodafvoersysteem is dan uitermate belangrijk om instorting van uw dak te voorkomen.

Naast de toenemende extreme regenbuien, worden daken steeds vaker gebruikt voor aanvullende doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen voor gewichtstoename, die in combinatie met vaak toegepaste lichtgewicht constructies (zoals bijvoorbeeld onderconstructies van geprofileerde stalen dakplaten) een groot belang hebben bij een goed ontworpen en uitgevoerd noodafvoersysteem.

 

Gootrenovaties
Ook goten maken onderdeel uit van het dak en hebben onderhoud nodig. De uitvoering van goten is zeer divers: van eenvoudige PVC-goten naar zinken mast- of bakgoten. Onze vakmensen kunnen alle voorkomende goten aanbrengen. Met name het toepassen van zinken goten vraagt wel de juiste expertise en ontwerprichtlijnen. Onze projectleider denkt hierin graag met u mee.

 

“Afvoeren zijn er al sinds de Romeinse tijd en dat zal ook niet veranderen. Onderhoud zal altijd nodig blijven.” – Wim Moerman, loodgieter

Rookgasdoorvoer renovaties
Tijdens onze dakrenovaties worden de daken zeer regelmatig aanvullend geïsoleerd of compleet vernieuwd. Belangrijk, aangezien goed isoleren de basis vormt van een goed verduurzamingstraject. Als zich op een dergelijk dak rookgasdoorvoeren bevinden, moeten deze opgehoogd worden. Als erkend gasinstallateur kunnen wij deze werkzaamheden op de juiste manier uitvoeren en hebben wij dit ook volledig in eigen hand.

 

Serviceafdeling storingen
Wij hebben monteurs op de werkvloer die zich volledig richten op service en onderhoud.

Hierbij ligt de focus onder meer op het reinigen van goten, verhelpen van dakgerelateerde lekkages en het verhelpen van verstoppingen van hemelwater- en rioolsystemen.

De coördinatie en uitvoering van deze werkzaamheden zetten wij op in nauw overleg met Dakbehoud.

 

Cazdak Dakbedekkingen

  • Duurzaam en ambachtelijk
  • Jarenlange ervaring
  • Kwalitatief hoogwaardig
  • Erkend gasinstallateur

Zoek het ook hoger op

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten

Vacatures Onze projecten