Dakveiligheid staat daarom bij ons
hoog in het vaandel

De veiligheid van mensen die op een dak moeten werken, verdient veel aandacht. Valgevaar ligt altijd op de loer. Dakveiligheid staat daarom bij ons hoog in het vaandel. Er zijn verschillende manieren om de dakveiligheid te vergroten. Wij denken graag met u mee over de meest passende oplossing voor uw project. Met preventieve maatregelen, zoals noodoverlopen en valbeveiliging, kunt u veel problemen voor zijn.

Daarnaast moet het dak zelf bestand zijn tegen invloeden van buitenaf om de veiligheid ín een gebouw ook te kunnen waarborgen. Instortingsgevaar en stormschade zijn risico’s waar u rekening mee moet houden. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij hier al bij het aanleggen van dakbedekking alle zorg aan besteden. Dit doen wij onder meer door gebruik te maken van de beste materialen en vakkundig personeel.

Dakveiligheid staat daarom bij ons hoog in het vaandel
Dakveiligheid staat daarom bij ons hoog in het vaandel

Valgevaar

Veilig werken op daken is verplicht. Volgens het nieuwe Bouwbesluit en de Arbowet zijn gebouweigenaren en beheerders verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte. Schilders, glazenwassers, installateurs en anderen moeten het dak veilig kunnen betreden voor werkzaamheden. Welke veiligheidsvoorzieningen voor uw gebouw noodzakelijk zijn, hangt af van de specifieke omstandigheden. Daarom voeren we altijd eerst een risico-inventarisatie uit en geven op basis daarvan advies over de te nemen maatregelen, die we ook kunnen plaatsen en onderhouden.

Instortingsgevaar

Jaarlijks bezwijken er in Nederland tientallen daken door overbelasting van water of sneeuw. Ophoping van water ontstaat als regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd. Dit kan zijn door te weinig of verstopte afvoeren, verkeerd afschot of te beperkte noodoverlopen. Ook sneeuwbelasting geeft een instortingsrisico. Periodiek onderhoud is essentieel om instortingsgevaar te verkleinen. Door uw daken periodiek te laten reinigen, herstellen en inspecteren sporen we mogelijke risico’s tijdig op.

Stormschade

Een storm die over Nederland raast? Grote kans dat er ergens een dak geheel of gedeeltelijk van een gebouw waait. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden door professionele plaatsing en onderhoud van het dak. Ook de keuze voor de juiste dakbedekking en een gedegen berekening van de windbelasting zijn essentieel. Twijfelt u over de stormvastheid van uw daken? Wij controleren het graag voor u en nemen alle nodige maatregelen.

Zoek het ook hoger op

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten

Vacatures Onze projecten