Dakinspectie en advies

Dakbehoud biedt volledige input voor strategisch vastgoedmanagement. Door het één keer per jaar laten uitvoeren van een nauwkeurige inspectie krijgt u zicht op de huidige conditie van uw dak. U weet wat u de komende jaren kunt verwachten aan onderhoud. Een dergelijke jaarlijkse dakinspectie kan dienen als startpunt of ‘nulmeting’ voor het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP). Door middel van planmatig onderhoud wordt de staat van uw dak verbeterd, de levensduur verlengd en worden de kosten beperkt. Daarmee wordt het planmatig dakonderhoud en dakmanagement een belangrijke pijler van uw strategisch vastgoedbeheer.

Zoek het ook hoger op

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten

Vacatures Onze projecten